top of page

Wat we doen

Educatieve programma's

Sommige van onze onderwijsgerelateerde programma's hebben - naast de mogelijkheid om naar school te gaan - tot doel de kwaliteit van het schoolonderwijs te verhogen en de nodige leermiddelen aan te reiken.

Dit zijn

- het kinderbijslagprogramma , waarbij het collegegeld of de beurs wordt betaald voor getalenteerde studenten,

 

- het bibliotheekprogramma , waarbij in de loop der jaren een bibliotheek met studieboeken wordt opgebouwd uit de boeken die jaarlijks worden gekocht voor de ondersteunde kinderen, en waarbij de kinderen de boeken aan het einde van het jaar achterlaten, waardoor deze toegankelijk wordt voor alle leerlingen,

 

- we ondersteunen het IT-onderwijs door de ITC-lessen te financieren waar kinderen de basis en de mogelijkheden van internet leren en leren hoe ze kunnen communiceren en leren over de wereld door middel van technologie en we bieden internet voor de scholen

Ons doel is om buiten de klas les te geven. Veel kinderen hebben de omgeving waarin ze leven nog nooit gezien. Studies hebben aangetoond dat kinderen meer leren als ze samen dingen doen buiten de klas in een andere omgeving. We steunen de school financieel zodat ze buitenschoolse activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren. 

We  ondersteunen dagtochten ,   houden informatieve gezondheids educatie cursussen met betrokkenheid van scholen,   organiseren en houden van kunst en ambacht kampen, steun de milieu-educatie, sportactiviteiten voor studenten  en breng gedoneerde spelletjes en speelgoed naar de kinderen en leer ze deze eenvoudige en creatieve spelletjes te gebruiken.

Ons  programma's

bottom of page